Ipak s.r.o.

Systém 70MD

Pětikomorový systém se středovým těsněním hloubky 70mm vyztužený 2mm ocelovou pozinkovanou vložkou. Tepelné hodnoty tohoto systému odpovídají velmi přísným požadavkům na tepelný odpor, ale i statickým normám s líbivějšími tvary navenek. Vše toto je v naši firmě možné doložit certifikáty (viz strany na web) na tento ucelený výrobek se sklem. Skla jsou standartně dodávaná již s tepelným součinitelem U = 1.0 (mohou být použita trojskla s U=0.7) a to již s tzv. teplým distančním rámečkem, který výrazně snižuje rošení oken po obvodu skla.

Se sklem U = 1.0 je součinitel prostupu celého okna (vč.rámu a křídla)  U = 1.18 W/m2K
Kování je použito ROTO NT ve špičkovém stříbrném provedení s mikroventilací a bezpečnostními uzávěry proti násilnému vniknutí.

 

Aktuality

15.04.2010

Nové webové stránky

Sputili jsme nové webové stránky.

CMS: EDA 3.6 | Webdesign, webhosting - GOLEM GROUP s.r.o. | powered by INFOTIP.cz | Copyright © 2010 - 2018